64th Kindergarten

Agios Ioanis, Municipality of Heraklion

Redevelopment of Stadiou, Heraclitou, Herodotou and Dimokratias Streets

Thalasinon Region, Table of Specialisations No 17, Municipal Unit of Nea Alikarnasos

Redevelopment of Kazani area

Kazani area, Agios Nikolaos