Β’ ΦΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ

Το έργο προβλέπει τη κατασκευή τεσσάρων ανεξάρτητων τυποποιημένων κτηρίων, συμβατικής κατασκευής, αποτελούμενα από τρία επίπεδα και δώμα. Κάθε επίπεδο στεγάζει πέντε διαμερίσματα με ανεξάρτητους χώρους υγιεινής καθώς και κοινόχρηστο καθιστικό με χώρο κουζίνας-τραπεζαρίας όπως ορίζεται στις προδιαγραφές του εγκεκριμένου κτιριολογικού προγράμματος. Εκ των πέντε διαμερισμάτων του ισόγειου επιπέδου, το ένα είναι σχεδιασμένο με προδιαγραφές Α.Μ.Ε.Α.