Αποκατάσταση όψεων διατηρητέου κτιρίου παλαιού δημοτικού σχολείου & αναβάθμιση περιβάλλοντος χώρου

Αποκατάσταση όψεων διατηρητέου κτιρίου παλαιού δημοτικού σχολείου & αναβάθμιση περιβάλλοντος χώρου

Καθαιρέσεις παλιών επιχρισμάτων, δαπέδων, ψευδοροφών και κουφωμάτων και αποκατάστασή τους με νέα. Κατασκευή νέων Η/Μ εγκαταστάσεων.