Ανακαίνιση καταστήματος τράπεζας Πειραιώς (πρώην ΑΤΕ)