Ανάπλαση Οδών Σταδίου, Ηρακλείτου, Ηροδότου & Δημοκρατίας