Ανάπλαση – ανάδειξη του κεντρικού πυρήνα του οικισμού Πάνω Χωριό Ελούντας