Ανάπλαση παλιάς πόλης Καστελλίου – Β΄ Φάση

Tο έργο αφορά στην ανάπλαση οδών εντός του οικισμού Καστελλίου, καθώς επίσης και στη διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων και αποτελεί συνέχεια του έργου: Ανάπλαση παλιάς πόλης Καστελλίου – Α’ Φάση, το οποίο βρίσκεται υπό κατασκευή.