Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη – Ανακαίνιση κτιρίου Μόνιμης Έκθεσης και αναβάθμιση υλικοτεχνικής υποδομής κτιρίου Διοίκησης