Ολοκλήρωση της ανάπλασης κοινόχρηστων χώρων οικισμού Κάτω Αρχανών