Ανάπλαση Οικισμών Καλού Χωριού, Βρυσών, Χουμεριακού, Λιμνών

Διαμόρφωση δρόμων και κοινοχρήστων χώρων των Οικισμών Καλού Χωριού, Βρυσών, Χουμεριάκου, Λιμνών με κύριες εργασίες εκσκαφές καθαιρέσεις, επιστρώσεις, κατασκευές από σκυρόδεμα, κατασκευές ξύλινες και μεταλλικές, κοιτοστρώσεις, κράσπεδα, δίκτυα αποχέτευσης ύδρευσης, οδοφωτισμό, ηλμ εγκαταστάσεις και εργασίες πρασίνου.